A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Nghị quyêt của Tỉnh ủy (khóa XVI)

         Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 31/3/2022 của Huyện ủy Vĩnh Lợi, được sự thống nhất của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ngày 16 và 17/4/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi tổ chức 04 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Nghị quyêt của Tỉnh ủy (khóa XVI), cho hơn 500 cán bộ, giáo viên là Đảng viên của toàn ngành trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi.

Tại các lớp học, các học viên được nghe báo cáo viên Huyện ủy triển khai, quán triệt các nội dung: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch 35-KH/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

  Ảnh: Báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị.

Thông qua các lớp học tập, quán triệt, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm được những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

         Kết thúc lớp học, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định của Trung ương và Nghị quyêt của Tỉnh ủy; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

           

           Tô Thành.


Tác giả: Tô Thành
Nguồn:Phòng Giáo dục Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết