Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo