• 201143
  • hoi_nghi51
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc ...
Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Cụ thể:- Sửa đổi đối tượng áp dụng với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2